Vertalers

Het vertalen van buitenlandse werken in de eigen taal is belangrijk werk en moet voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Voor vertalers: over het vertalen van werken

Het vertalen van buitenlandse werken in de eigen taal is belangrijk werk en moet voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Een goede vertaling is trouw aan de boodschap en inhoud van de oorspronkelijke tekst, is theologisch kloppend en geschreven in goed zingbare taal. Een slechte vertaling raakt al snel in de vergetelheid, maar een goede vertaling kan een lied een heel nieuw leven geven waardoor het kan worden verspreid en door anderen kan worden gebruikt waardoor het nog meer mensen kan inspireren.

  • Het staat iedereen vrij om een werk te vertalen, maar controleer wel eerst of er nog geen goedgekeurde vertaling is van het nummer dat je wilt vertalen.
  • Het is niet toegestaan om een vertaling te gebruiken die niet eerst door de uitgever is goedgekeurd. Dit is deels belangrijk om auteursrechtelijke redenen, maar ook om ervoor te zorgen dat er niet verschillende versies van hetzelfde nummer worden verspreid.

Wil je een werk vertalen?

Als je een vertaling wilt indienen, verloopt het proces als volgt:

  1. Controleer eerst of Small Stone Media de uitgever vertegenwoordigt wiens vertaling je wilt vertalen. Neem bij twijfel gerust contact met ons op.
  2. Download ons vertaalsjabloon (Microsoft Excel-document).
  3. Geef het bestand een naam naar de oorspronkelijke titel + de taal waarin het is vertaald.
  4. Schrijf de oorspronkelijke tekst in kolom A, de vertaling in kolom B en een woord-voor-woord vertaling terug naar het Engels in kolom C.
  5. E-mail het document naar [email protected]

We proberen je aanvraag zo snel mogelijk te verwerken, maar houd rekening met een reactietijd van 1-2 maanden, ómdat wij onze vertaalgroepen en de oorspronkelijke uitgevers moeten consulteren.

Tip!

Een goede vertaling maken kost tijd en het is vaak zinvol om meerdere mensen bij het proces te betrekken. We raden je aan je vertaling door anderen te laten checken, voordat je deze naar ons e-mailt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand die veel Bijbelkennis heeft en vanuit theologisch perspectief naar de tekst kan kijken. Probeer het ook uit en beoordeel de zingbaarheid.